Jaarverslag

JAARVERSLAG 2012

Hierbij presenteren we u het jaarverslag van 2012 van stichting Diarama gevestigd te Alkmaar. De belangrijkste doelstellingen voor 2012

 • De verscheping en transport van een container met tafels en schoolstoelen naar het dorp Diandioli.
 • uitbreiding van het middelbaar beroepsonderwijs

Het eerste project is het bijeen brengen van gelden voor de transport en verscheping van een container met tafels en stoelen. Het Jac. P.Thijsse College schenkt aan stichting Diarama haar interieur. Dit houd in van 17 lokalen alle tafels en stoelen. het gaat hier om een totaal van ± 1020 goederen. De tafels en stoelen moeten op èèn dag uit het gebouw en dit betekent dat alle goederen op 16 juli 2012 de laatste schooldag van het jaar, meteen ingeladen en verstuurd moeten worden.

Behaalde resultaten 2012

2012 is een jaar geweest waarbij de stichting weinig activiteiten heeft gehad, het collecteren van gelden is belangrijk geweest voor de verscheping van een container met tafels en stoeltjes, het geld is in 2012  niet volledig binnengehaald en er zijn weinig projecten geweest. RFH Hairdressers canadaplein te Alkmaar heeft zich in 2012 ingezet voor het collecteren van gelden voor het transport en zal dit in 2013 voort zetten. De stichting hoopt in 2013 het geld bij elkaar te hebben. Wel zijn er in 2012 kleine werkzaamheden geweest aan het afronden van de zonnewering op het terrein van het middelbaarberoeps onderwijs.

Doel 2013

Het transporteren van een container naar het dorpje Diandioli met 1500 tafels en stoeltjes die ter beschikking zijn gesteld door het Jac. P.Thijsse College

 JAARVERSLAG 2010/2011

hierbij presenteren we u het jaarverslag van 2010/2011 van stichting Diarama gevestigd te Alkmaar. De belangrijkste doelstellingen voor 2010/2011

 • Opleidingsmogelijkheden voor middelbaar beroepsonderwijs
 • Het bouwen van vier sanitaire voorzieningen voor middelbaar beroepsonderwijs
 • Het bouwen van drie klaslokalen en een directie lokaal
 • Het renoveren van gebouwen voor basis onderwijs (ramen en deuren)
 • Het plaatsen van vuilnisbakken
 • Het bouwen van schaduwvoorzieningen voor middelbaar beroepsonderwijs
 • Het bouwen van sanitaire voorzieningen voor het basis onderwijs
 • Het gieten van twee nieuwe vloeren voor lokalen voor het basis onderwijs

Over de jaren 2010/2011 heeft de stichting zijn grootste giften binnengehaald d.m.v projectmatige giften. Hier onder verstaan wij eenmalige activiteiten die binnen onze doelstellingen vallen. De stichting heeft de volgende activiteiten ondernomen:

 • Keaskoppenstad Alkmaar heeft de stichting verkozen als hoofddoel
 • Paul viert zijn 50 ste verjaardag en doneert de opbrengst aan de stichting
 • Stenden universiteit organiseert Senegal week
 • Familie pronk doneert de opbrengst van hun 50 ste verjaardag
 • Familie Minderhoud stelt akte op en schenkt aan de stichting een jaarlijkse bijdrage
 • P.Y. Schakel doneerd maandelijks geld aan de stichting

Stichting Diarama heeft in de eerste jaren tot en met 2010 zich geconcentreerd op het basisonderwijs in het dorpje Diandioli. het was van grootste belang dat alle kinderen hun basisonderwijs konden afmaken, Dit was tot 2008 niet mogelijk, in 2008 is stichting Diarama in samenwerking met dorpsbewoners begonnen aan de bouw van extra lokalen en het renoveren van oude gebouwen.

Dit heeft geresulteerd in:

 • Drie nieuwe klaslokalen
 • Vier sanitaire blokken voor het basisonderwijs
 • Vier sanitaire blokken voor het middelbaar beroepsonderwijs
 • Bouw van een directie lokaal
 • Acht vuilnisbakken voor het basis onderwijs
 • Bouw van zonnewering voor middelbaar beroepsonderwijs
 • Renovatie werkzaamheden ( het plaatsen van nieuwe luiken en deuren)
 • Het aanleggen van twee nieuwe vloeren
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s