Jaarverslagen

AANVRAAG 2019

Stichting Diarama heeft van het dorpsbestuur een verzoek gekregen, voor de bouw van een  kleuterschool, de vraag is de financiering van 3 nieuwe klaslokalen, docenten kamer en twee toiletten, Meisjes/Jongens, We hebben de tekeningen ontvangen en zullen voor 2019 ons best doen om hier geld voor in te zamelen.

ontwerp van het bestuur te Diandioli

JAARVERSLAG 2017/2018

Hierbij presenteren we u het jaarverslag van 2017/2018van stichting Diarama gevestigd te Alkmaar. De belangrijkste doelstellingen voor 2017/ 2018

 • Gelden inzamelen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis
  Een begin maken met de bouw van een nieuw ziekenhuis, hierbij te denken aan het vervaardigen van de eerste stenen
  Ook staat op de agenda nieuwe visitekaartjes en flyers

 • Het eerste project is het bijeen brengen van gelden voor het vervaardigen van bouwstenen voor een nieuw ziekenhuis. stichting Diarama zal het project van het ziekenhuis in fasen proberen te realiseren, met het al bestaande ziekenhuis van plus minus 20 vierkante meter zullen we proberen in de aankomende jaren het ziekenhuis te voorzien met de aanbouw van nieuwe ziekenhuis kamers, om de behoefte aan medice hulp te vergroten.
 • voor 2018 staan twee rommelmarkten op de agenda om geld in te zamelen
 • behaalde resultaten 2018!
 • In het jaar 2017 heeft stichting Diarama 1500 stenen kunnen laten bakken voor de eerste ziekenhuis kamer.
 • In het regenseizoen heeft Stichting Diarama 500 stenen geschonken aan drie bewoners van het dorp waarvan de huizen door overstromingen niet meer bewoonbaar waren, ook heeft de stichting de drie bewoners een bedrag van 100 euro geschonken voor de wederropbouw van hun huizen.
 • Er zijn nieuwe flyers en visitekaartjes gedrukt
 • Het doel van 2017 is het inzamelen van gelden, in 2017 zijn er weinig activiteiten geweest, wel heeft stichting Diaram 2 keer op een rommelmarkt gestaan om geld in te zamelen,
 • de opbrengst van de rommelmarkten waren bijenkaar 214 euro

 

 • Jaarverslag 2015/2016

Hierbij presenteren we u het jaarverslag van 2015/2016 van stichting Diarama gevestigd te Alkmaar. De belangrijkste doelstellingen voor 2016/2017

 • Het bijeenbrengen van gelden ten behoeven van een nieuw ziekenhuis
 • Acties bedenken om gelden in te zamelen

Behaalde resultaten 2015/2016

Actie ,koop een steen, loopt, er worden certificaten uitgedeeld aan de mensen die een steen sponseren

 

 • Jaarverslag 2013/2014

Hierbij presenteren we u het jaarverslag van 2013/2014 van stichting Diarama gevestigd te Alkmaar. De belangrijkste doelstellingen voor 2013/2014

 • De bouw van drie nieuwe lokalen voor middelbaar beroeps onderwijs.
 • Plannen maken voor een nieuw en verbeterd ziekenhuis

Behaalde resultaten 2013/2014

De bouw van drie nieuwe lokalen zijn afgerond in het jaar 2014

Ook zijn alle tafels en stoelen verscheept naar Dakar de hoofdstad van Senegal. Hellaas hebben we moeten concluderen dat onze container is leeggehaald door een andere partij. We hadden gehoopt onze lokalen te voorzien van nieuw meubulair, hellaas hebben wij dit niet kunnen realiseren doordat we bestolen zijn.

 

JAARVERSLAG 2012

Hierbij presenteren we u het jaarverslag van 2012 van stichting Diarama gevestigd te Alkmaar. De belangrijkste doelstellingen voor 2012

 • De verscheping en transport van een container met tafels en schoolstoelen naar het dorp Diandioli.
 • uitbreiding van het middelbaar beroepsonderwijs

Het eerste project is het bijeen brengen van gelden voor de transport en verscheping van een container met tafels en stoelen. Het Jac. P.Thijsse College schenkt aan stichting Diarama haar interieur. Dit houd in van 17 lokalen alle tafels en stoelen. het gaat hier om een totaal van ± 1020 goederen. De tafels en stoelen moeten op èèn dag uit het gebouw en dit betekent dat alle goederen op 16 juli 2012 de laatste schooldag van het jaar, meteen ingeladen en verstuurd moeten worden.

Behaalde resultaten 2012

2012 is een jaar geweest waarbij de stichting weinig activiteiten heeft gehad, het collecteren van gelden is belangrijk geweest voor de verscheping van een container met tafels en stoeltjes, het geld is in 2012  niet volledig binnengehaald en er zijn weinig projecten geweest. RFH Hairdressers canadaplein te Alkmaar heeft zich in 2012 ingezet voor het collecteren van gelden voor het transport en zal dit in 2013 voort zetten. De stichting hoopt in 2013 het geld bij elkaar te hebben. Wel zijn er in 2012 kleine werkzaamheden geweest aan het afronden van de zonnewering op het terrein van het middelbaarberoeps onderwijs.

Doel 2013

Het transporteren van een container naar het dorpje Diandioli met 1500 tafels en stoeltjes die ter beschikking zijn gesteld door het Jac. P.Thijsse College

 

 JAARVERSLAG 2010/2011

hierbij presenteren we u het jaarverslag van 2010/2011 van stichting Diarama gevestigd te Alkmaar. De belangrijkste doelstellingen voor 2010/2011

 • Opleidingsmogelijkheden voor middelbaar beroepsonderwijs
 • Het bouwen van vier sanitaire voorzieningen voor middelbaar beroepsonderwijs
 • Het bouwen van drie klaslokalen en een directie lokaal
 • Het renoveren van gebouwen voor basis onderwijs (ramen en deuren)
 • Het plaatsen van vuilnisbakken
 • Het bouwen van schaduwvoorzieningen voor middelbaar beroepsonderwijs
 • Het bouwen van sanitaire voorzieningen voor het basis onderwijs
 • Het gieten van twee nieuwe vloeren voor lokalen voor het basis onderwijs

Over de jaren 2010/2011 heeft de stichting zijn grootste giften binnengehaald d.m.v projectmatige giften. Hier onder verstaan wij eenmalige activiteiten die binnen onze doelstellingen vallen. De stichting heeft de volgende activiteiten ondernomen:

 • Keaskoppenstad Alkmaar heeft de stichting verkozen als hoofddoel
 • Paul viert zijn 50 ste verjaardag en doneert de opbrengst aan de stichting
 • Stenden universiteit organiseert Senegal week
 • Familie pronk doneert de opbrengst van hun 50 ste verjaardag
 • Familie Minderhoud stelt akte op en schenkt aan de stichting een jaarlijkse bijdrage
 • P.Y. Schakel doneerd maandelijks geld aan de stichting

Stichting Diarama heeft in de eerste jaren tot en met 2010 zich geconcentreerd op het basisonderwijs in het dorpje Diandioli. het was van grootste belang dat alle kinderen hun basisonderwijs konden afmaken, Dit was tot 2008 niet mogelijk, in 2008 is stichting Diarama in samenwerking met dorpsbewoners begonnen aan de bouw van extra lokalen en het renoveren van oude gebouwen.

Dit heeft geresulteerd in:

 • Drie nieuwe klaslokalen
 • Vier sanitaire blokken voor het basisonderwijs
 • Vier sanitaire blokken voor het middelbaar beroepsonderwijs
 • Bouw van een directie lokaal
 • Acht vuilnisbakken voor het basis onderwijs
 • Bouw van zonnewering voor middelbaar beroepsonderwijs
 • Renovatie werkzaamheden ( het plaatsen van nieuwe luiken en deuren)
 • Het aanleggen van twee nieuwe vloeren
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s