info

Stichting Diarama is een non-profit organisatie die sinds 1 april 2008 actief is met de bouw van schooltjes in het dorp Diandioli. Stichting Diarama richt zich daarom eerst op projecten die de toegankelijkheid, flexibiliteit en toepasbaarheid van het onderwijs voor kinderen verbeteren. Met de opbrengst draagt Stichting Diarama zorg voor de eerste noden, onderwijs, zorg en bouwmateriaal. Kenmerkend aan onze stichting is dat het bestuur zelfstandig zorg draagt voor de werving van alle gelden. Het bestuur ontvangt zelf geen vergoeding of beloning voor hun inspanningen. Alle gelden zijn bestemd voor de projecten die de stichting opzet. Het volledige vermogen is in beheer van het bestuur en blijft in kas van de stichting.

De stichting ontvangt zijn inkomsten door middel van projecten die door het bestuur anderzijds bedrijven, scholen of in samenwerking met laatstgenoemden worden opgezet. Te denken valt aan, rommelmarkten en inzamelingsacties met scholen en/of bedrijven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s